Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van FINANCIEEL
ECHTSCHEIDINGSADVISEUR. In dit document wordt uitgelegd welke persoonlijke
gegevens er worden verzameld en voor welke doelen die worden opgeslagen.
Daarnaast vindt u hier uitleg over uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Deze privacyverklaring zal soms worden gewijzigd,
bijvoorbeeld door wetswijzigingen.

Wie ben ik

Ik ben René Sonneveld, werkzaam als Financieel
Echtscheidingsadviseur. Ik begeleid mensen op het gebied van het beëindigen van
hun relatie met de daaraan vebonden zaken.

Waarom Ik persoonsgegevens verwerk

Persoonsgegevens heb Ik nodig om mijn dienstverlening en
taken richting mijn klanten naar behoren uit te voeren. In dit kader deel Ik
soms gegevens met derden. Met deze partijen zijn of worden voor een juiste en
integere uitvoering (sub)verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Mijn website

Als bezoeker aan mijn website registreren Ik uw IP-adres,
ook dat is een persoonsgegeven. Deze data worden uitsluitend gebruikt voor het
goed functioneren van de website.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden gedurende een langere tijd
bewaard. Over het algemeen bewaar Ik mijn administratie zeven jaar, omdat dit
nodig is voor de fiscale verplichtingen van mijn bedrijf.

Beveiliging

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen in een e-mailbox en
een database op mijn computer en op een server van SplitOnline. De toegang en
beveiliging voldoen aan strenge normen. In geval van een incident (datalek)
wordt dit zo snel mogelijk ongedaan gemaakt, ter voorkoming van verdere schade.

Mijn software, zoals browsers, virusscanners en operating
systems, worden up-to-date gehouden. 
Dagelijks wordt een back-up gemaakt, waarmee de beschikbaarheid en de
toegang tot persoonsgegevens tijdig kunnen worden hersteld.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij FINANCIEEL
ECHTSCHEIDINGSADVISEUR worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail
te sturen aan info@financieel
Echtscheidingsadviseur.nl
. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om
dit te laten rectificeren door FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGSADVISEUR.

Recht op overdracht
Wanneer u overstapt naar een andere partij of dienst, hebt u het recht op
overdracht van uw gegevens die bij FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGSADVISEUR zijn
opgeslagen. Op uw verzoek draag Ik die gegevens over aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGSADVISEUR worden
vastgelegd? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Houd er
rekening mee dat dit gevolgen kan heb voor de eventuele diensten die u afneemt
van FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGSADVISEUR.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
als u vindt dat FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGSADVISEUR niet op de juiste manier met
uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Reactietermijn
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Financieel
Echtscheidingsadviseur.nl
 Het is mijn streven is om binnen een week te
reageren.

Vragen? Neemt contact op met mij via: tel 0174-44033
of info@Financieel Echtscheidingsadviseur.nl